Využijte naše zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti s vedením účetnictví, daňovým poradenstvím a auditem podniků i neziskových organizací. Neváhejte nahlédnout do našich referencí a ověřte si, že my naši práci odvádíme kvalitně!

Podnikatelé

Pro podnikající fyzické i právnické osoby nabízíme širokou škálu služeb. Máme bohaté zkušenosti a samozřejmě se je nebojíme rozšířit o další zde neuvedené činnosti.

Vedení účetnictví

V současné době vedeme účetnictví klientům, kteří se zaměřují například na prodej zboží, pronájem nebytových prostor, poskytování služeb, autodopravu, projektovou kancelář, vydavatelství, dlouhodobé ubytování (penzion).

Daňové poradenství

Velkou část našich klientů nyní tvoří plátci DPH, pro které zpracováváme měsíční i čtvrtletní daňová přiznání k DPH, souhrnná hlášení anebo jim poskytujeme daňové poradenství pro správné uplatnění DPH na vstupu i výstupu.

Každoročně zpracováváme daňová přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob včetně odkladu a provedení kontroly účetnictví výběrovým způsobem (vhodné pro obchodní společnosti, které se blíží k hranici auditu). Poskytujeme poradenství při aplikování srážkové daně u zahraničních dceřiných společností a dalších specifických situacích.

Audit

Provádíme nezávislé audity účetních závěrek řady českých společností a máme také četné zkušenosti s audity účetních závěrek tuzemských dceřiných společností pro zahraniční vlastníky.

Zpracování mezd

Pro naše klienty zpracováváme měsíční mzdovou agendu a pravidelné roční zúčtování a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Neziskový sektor (obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace)

Řady našich spokojených klientů tvoří velké množství subjektů z neziskového sektoru, zejména obce, příspěvkové organizace a dále nestátní neziskové organizace. Nabízíme různorodé služby poskytované našimi zaměstnanci, kteří jsou znalí specifik problémů účetnictví a daní u neziskového sektoru.

Daňové a účetní poradenství

Poskytujeme našim klientům, plátcům DPH z řad neziskového sektoru, poradenství s uplatňováním DPH a nedílnou součástí je též poradenství účetní.

Každoročně vypracováváme daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob našim klientům z řad obcí, příspěvkových organizací i nestátních neziskových organizací.

Audit

Provádíme pravidelné audity veřejným výzkumným organizacím, vodovodům, zdravotnickým zařízením, základním a středním školám.

Přezkum hospodaření

Vykonáváme přezkum hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí.

Ověřování dotací

Našim klientům ověřujeme dotace z dotačních programů MŠMT, NROS, OPRLZ (OPLZZ), MPSV, OPVK.

Věřejnosprávní kontrola

Máme zkušenosti s prováděním veřejnosprávní kontroly škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizací územních samosprávných celků.

Ověření účetní závěrky zřízené organizace

Nabízíme audit účetní závěrky nebo prověrku účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací. Výstupem auditorské služby je zpráva poskytující přiměřenou jistotu o kvalitě schvalované účetní závěrky. Tato zpráva slouží jako podklad pro radu (zastupitelstvo) obce při schvalování účetní závěrky zřízené organizace dle § 5 písm. b) vyhlášky č. 220/2013 Sb.