Kontakty

Identifikační údaje

Obchodní název: AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.
Sídlo: Holandská 859/3, 639 00 Brno
IČO: 645 10 727
DIČ: CZ64510727
Oprávnění KA ČR: 198

Kontaktní údaje

Odpovědná osoba

za audit a účetní poradenství:
Ing. Pavla Dvořáková, auditor, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 1690

za daňové poradenství:
Ing. Ilona Divišová, daňový poradce, osvědčení Komory daňových poradců České republiky č. 3621

Spojení

Telefon: +420 543 243 108
Email: info@audit-dane.cz
dvorakova@audit-dane.cz
m.cerna@audit-dane.cz