Aktuality

Inventarizace

Na základě četných kontrol uvádíme přehled často zjišťovaných chyb při zpracování dokumentace k inventarizaci.
Inventarizace Inventarizace


Protokol o schvalování účetní závěrky obce

Mnoho našich klientů z řad obcí, ale i dalších subjektů, bude v roce 2014 poprvé sepisovat protokol o schvalování účetní závěrky. Rozhodli jsme se proto jim jejich práci částečně usnadnit a vypracovali jsme vzor tohoto protokolu, který by měl být dle vyhlášky č. č. 220/2013 Sb. vyhotoven po projednání schvalujícím orgánem.
Protokol o schvalování účetní závěrky obce [VZOR] Protokol o schvalování účetní závěrky obce [VZOR]


Audit a prověrka účetní závěrky příspěvkové organizace

Dovolte, abych Vám poskytla informaci o možnosti ověření účetních závěrek příspěvkových organizací. V podstatě přichází do úvahy dvě možnosti: audit účetní závěrky a prověrka účetní závěrky.

Při auditu účetní závěrky má auditor ujistit nejen zřizovatele, ale i ostatní příjemce zprávy o auditu, že účetní závěrka v souladu s příslušnými předpisy podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků, nákladů a výnosů a finanční situace auditované příspěvkové organizace. Pokud tomu tak není, výrok auditora je příslušně upraven. Kromě zprávy auditora obdrží objednatel tzv. dopis auditora, ve kterém jsou uvedeny všechny nedostatky, které nemají vliv na výrok auditora a které byly při auditu zjištěny.
V rámci auditu je nutné ověřit fyzickou existenci majetku, takže se auditor účastní také inventur.

Při prověrce auditor ujišťuje, že si není vědom významných nesprávností v účetní závěrce. Inventur se neúčastní, vychází z inventurní zprávy, předaných podkladů a pomocí dotazníků a rozhovorů s odpovědnými osobami prověřuje, při zpracování účetní závěrky byly dodrženy platné účetní postupy. Ve zprávě je uveden závěr auditora.

Audit a prověrka účetní závěrky Audit a prověrka účetní závěrky (vzor výroků)


Cestovní náhrady v roce 2014

Upozorňujeme naše klienty na změny ve výši cestovních náhrad pro rok 2014 zveřejněné MPSV ČR v prováděcí vyhlášce č. 435/2013 Sb.
Vyhláška o cestovních náhradách 2014 Vyhláška o cestovních náhradách 2014


Úskalí přenesené daňové povinnosti

Protože se nám množí dotazy od našich klientů na uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti (PDP) na někteřé typy montážních prací, rozhodli jsme se vypracovat krátký manuál k této problematice.
Úskalí přenesené daňové povinnosti Úskalí přenesené daňové povinnosti


Informace pro klienty plátce DPH - první nespolehlivý plátce DPH v registru plátců DPH

MFČR v tiskové zprávě uvedlo, že dnem 16. 5. 2013 byl v registru plátců DPH označen první nespolehlivý plátce DPH.


Pokyny pro obce, plátce DPH a zákazníky firmy AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.

Vzhledem k tomu, že se osobně setkáme při zpracování daňového přiznání až v dubnu (nebo v březnu), dovolili jsme si Vám připravit upozornění na některé změny, které byste měli využít při zpracování daňové evidence již od počátku roku. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme v obvyklou pracovní dobu.
Pokyny pro obce, plátce DPH a zákazníky firmy AUDIT – DANĚ, spol. s r. o. Pokyny pro obce
Příklady vyúčtování dodávek Příklady vyúčtování dodávek


Seznam bankovních účtů Finančního úřadu pro JMK

V souvislosti s reformou daňové správy došlo od 1.1. 2013 ke změně v číslech bankovních účtů finančních úřadů. Seznam platných bankovních účtů finančního úřadu pro Jihomoravský kraj můžete nalézt v souboru pod tímto textem. Všechna čísla bankovních účtů FÚ v ČR jsou zveřejněna na stránkách MFČR.
Seznam bankovních účtů Finančního úřadu JMK Seznam bankovních účtů Finančního úřadu JMK


Cestovní náhrady v roce 2013

Upozorňujeme naše klienty na změny ve výši cestovních náhrad pro rok 2013 zveřejněné MPSV ČR v prováděcí vyhlášce č. 472/2012 Sb.
Vyhláška o cestovních náhradách 2013 Vyhláška o cestovních náhradách 2013


Postup při výběru nejvýhodnější z obdržených nabídek

Výběrové řízení na veřejnou zakázku Výběrové řízení na veřejnou zakázku


Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Řídící kontrola v malé příspěvkové organizaci Řídící kontrola v malé příspěvkové organizaci


Stručně o veřejnosprávní kontrole (VSK)

Metodika - Veřejnosprávní kontrola Metodika - Veřejnosprávní kontrola


„Záludnosti“ cestovních náhrad

Metodika - cestovní náhrady Metodika - Cestovní náhrady v roce 2012


Čeho se vyvarovat aneb Možné chyby v průběhu realizace Projektů (OPVK)

Metodika - Možné chyby - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Metodika - Možné chyby v průběhu realizace Projektů


Inspirace k vyplnění přílohy k účetní závěrce u ÚSC

soubor PDF Příklad vyplnění přílohy k účetní závěrce u ÚSC