O firmě

Společnost AUDIT - DANĚ, spol. s r.o., byla založena začátkem roku 1996 auditorem Ing. Stanislavem Černým. Ing. Černý působil dlouhá léta jako učitel ekonomických předmětů na obchodní akademii, byl členem metodické rady Svazu účetních Praha pro rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a obce, spoluautorem příručky pro účetnictví v neziskové sféře a přispíval i do odborných časopisů. Působil v lektorském sboru Svazu účetních a přednášel v kurzech pro certifikaci účetních.

V prosinci 2002 Ing. Stanislav Černý zemřel, od 1. 1. 2005 se staly novými společníky Ing. Pavla Dvořáková a Ing. Marie Černá. Obě mají dlouholetou praxi v oblasti ekonomického řízení.

Ing. Pavla Dvořáková je absolventka fakulty řízení Vysoké školy ekonomické. Svoji profesní praxi začínala jako programátor analytik účetního softwaru, věnovala se plánování a ekonomické analýze. Poté vyučovala na obchodní akademii účetnictví a výpočetní techniku. Po návratu do podnikové praxe působila na pozici hlavní účetní a ekonom v obchodních společnostech.

Po složení auditorské zkoušky v r. 1996 se stala zaměstnancem společnosti AUDIT-DANĚ, spol. s r. o., kde postupně získala nové zkušenosti v oblasti neziskových organizací. V roce 2004 získala certifikát o absolvování intenzivního kurzu „Audit projektů spolufinancovaných Evropskou unií“. Lektorsky působí pro několik vzdělávacích institucí a své praktické a pedagogické zkušenosti uplatňuje v seminářích pro podnikatele i neziskové organizace.